Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Tại 25giay.vn, chúng tôi có một số nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi tuân theo:

  • Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi thực sự cần. (Chúng tôi không thể chấp nhận các dịch vụ yêu cầu bạn về những thứ như giới tính hoặc mức thu nhập của bạn mà không có lý do rõ ràng.)
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ việc tuân thủ luật pháp, phát triển sản phẩm của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân trên máy chủ của mình trừ khi được yêu cầu cho hoạt động đang diễn ra của trang web của chúng tôi.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, 25giay.vn thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân (Non-Personally Identifiable Information )thuộc loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của 25giay.vn khi thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của 25giay.vn sử dụng trang web của nó. Đôi khi, 25giay.vn có thể tiết lộ thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng thể, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

25giay.vn cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ IP cho người dùng đã đăng nhập và cho người dùng để lại nhận xét trên blog của chúng tôi. 25giay.vn chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người nhận xét đã đăng nhập trong cùng trường hợp mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ việc địa chỉ IP của người bình luận blog được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog nơi nhận xét đó được để lại.

Thu thập Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web 25giay.vn chọn tương tác với 25giay.vn theo những cách yêu cầu 25giay.vn thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà 25giay.vn thu thập tùy thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập bình luận trên blog của chúng tôi cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người muốn nhận cập nhật 25giay.vn qua email, chúng tôi thu thập email của họ. Trong mỗi trường hợp, 25giay.vn chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với 25giay.vn. 25giay.vn không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân,với cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thống kê Tổng hợp

25giay.vn có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào các trang web của nó. Ví dụ: 25giay.vn có thể theo dõi các trang phổ biến nhất trên trang list25.com hoặc sử dụng spam được dịch vụ Akismet sàng lọc để giúp xác định spam. 25giay.vn có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, 25giay.vn không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

25giay.vn chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân tiềm năng cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt 25giay.vn hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn trên các trang web của 25giay.vn, và không tiết lộ nó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web của 25giay.vn, bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin đó cho họ. 25giay.vn sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Ngoài nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của nó, như được mô tả ở trên, 25giay.vn chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và có khả năng nhận dạng cá nhân theo trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi 25giay.vn tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của 25giay.vn, thứ ba các bữa tiệc hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web 25giay.vn và đã cung cấp địa chỉ email của mình, 25giay.vn đôi khi có thể gửi cho bạn email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra với 25giay.vn và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu sử dụng các blog sản phẩm khác nhau của mình để truyền đạt loại thông tin này, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ giữ loại email này ở mức tối thiểu. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hỗ trợ hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền công bố yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. 25giay.vn thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân tiềm ẩn.

Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. 25giay.vn sử dụng cookie để giúp 25giay.vn xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web 25giay.vn và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập 25giay.vn không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web 25giay.vn, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web của 25giay.vn có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự hỗ trợ của cookie.

Chuyển giao kinh doanh

Nếu 25giay.vn, hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của nó đã được mua lại hoặc trong trường hợp không chắc rằng 25giay.vn ngừng kinh doanh hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua lại 25giay.vn có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ vị trí nào của website 25giay.vn có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách Bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của 25giay.vn và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Bình luận

Các nhận xét và nội dung khác được gửi đến dịch vụ chống thư rác của Akismet sẽ không được lưu trên máy chủ của chúng tôi trừ khi chúng được đánh dấu là dương tính giả, trong trường hợp đó, chúng tôi lưu trữ chúng đủ lâu để sử dụng chúng nhằm cải thiện dịch vụ nhằm tránh dương tính giả trong tương lai.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng 25giay.vn có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của 25giay.vn. 25giay.vn khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của nó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận sự thay đổi đó.