Browsing Category

VPS – Hosting

Cài đặt Memcached trên CentOS 8

Memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu, dữ liệu được lưu dưới dạng key-value. Thông thường, nó được sử dụng như một hệ thống bộ nhớ đệm để tăng tốc ứng dụng bằng cách lưu vào bộ đệm các đối tượng…

Cài đặt Python trên CentOS 8

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là cú pháp dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Vì thế, Python là một lựa chọn thường thấy cho người mới học và các lập trình viên có…

Cách cài đặt Java trên CentOS 8

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất dùng để phát triển các loại ứng dụng và hệ thống khác nhau. Có hai cách triển khai Java là OpenJDK và Oracle Java, về cơ bản thì hầu như không có sự khác biệt nào giữa chúng,…

Cách cài đặt PHP trên CentOS 8

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình server-side được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều CMS và framework phổ biến được viết bằng PHP, trong đó có WordPress, Magento và Laravel. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ bàn về cách cài đặt PHP…