Cài đặt Python trên CentOS 8

0

python 1

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là cú pháp dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Vì thế, Python là một lựa chọn thường thấy cho người mới học và các lập trình viên có kinh nghiệm lâu năm.

Không giống như các bản phân phối Linux khác, Python không được cài sẵn trên CentOS 8.

Như bạn đã biết, có hai phiên bản Python. Python 2 đã ngừng hỗ trợ vào năm 2020. Python 3 là hiện tại và tương lai của ngôn ngữ này.

Môi trường RHEL / CentOS 8 không có lệnh python mặc định, để tránh việc ràng buộc người dùng vào một phiên bản cụ thể. Thay vào đó, nó cho phép người dùng tuỳ ý lựa chọn cài đặt, cấu hình và chạy một phiên bản Python cụ thể. Các tool hệ thống như yum dùng file nhị phân Python và các thư viện để quản lý.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Python 3 và Python 2 trên CentOS 8.

Cài đặt Python 3

Mở terminal lên và chạy dòng lệnh sau với quyền root hoặc là user có đặc quyền sudo để cài đặt Python 3:

sudo dnf install python3

Khi đã cài đặt xong thì bạn kiểm tra lại thử đã thành công chưa

python3 –version

Tại thời điểm viết bài này, phiên bản Python 3 có sẵn trên các repository của CentOS là 3.6.x

Python 3.6.8

Để chạy Python, bạn cần nhập python3 trực tiếp và gõ pip3.

Bạn có lẽ sẽ thích các module Python có dùng yum hoặc dnf vì chúng được hỗ trợ và kiểm định để hoạt động ổn trên CentOS 8. Chỉ sử dụng pip ở môi trường ảo. Môi trường ảo (Virtual Environment) Python cho phép bạn thoải mái tùy chỉnh các packages của Python mà không làm ảnh hưởng đến những packages đã được cài đặt sẵn trên hệ thống Python. Bằng cách này, bạn không phải lo lắng về hậu quả sẽ xảy ra với các projects Python khác.

Tên của các gói trong module Python 3 có tiền tố là “python3”. Ví dụ, để cài đặt module paramiko, bạn sẽ nhập:

sudo dnf install python3-paramiko

Kể từ khi viết hướng dẫn này, bản phát hành chính mới nhất của Python là 3.8

Cài đặt Python 2 trên CentOS 8

Các package của Python 2 cũng có sẵn mặc định trong repository của CentOS 8.

Để cài đặt Python 2, hãy nhập lệnh sau:

sudo dnf install python2

Để xác minh việc cài đặt đã thành công chưa:

python2 –version

Nếu kết quả hiện ra như thế này tức là bạn đã thành công:

Python 2.7.15

Để thực thi Python 2, nhập python2 và chạy lệnh pip2

Đặt phiên bản Python mặc định

Nếu bạn đang muốn tìm một app Python, bạn sẽ cần tạo lệnh python mà không chú thích phiên bản (2 hoặc 3), vì thế bạn đặt một phiên bản làm mặc định.

Để đặt Python 3 làm lệnh python mặc định, hãy sử dụng alternatives:

sudo alternatives –set python /usr/bin/python3

Đối với Python 2 thì gõ lệnh như sau:

sudo alternatives –set python /usr/bin/python2

Lệnh alternatives tạo một symlink (liên kết tượng trưng) trỏ đến phiên bản python được chỉ định.

Nhập python –version trong terminal thì bạn sẽ thấy phiên bản Python mặc định.

Để thay đổi phiên bản mặc định, hãy sử dụng một trong các lệnh vừa rồi. Nếu bạn muốn xóa lệnh python mặc định, hãy nhập:

sudo alternatives –auto python

Tổng kết

Trong môi trường CentOS 8 thì Python chưa được cài đặt mặc định.

Để cài đặt Python 3 thì nhập dnf install python3, đối với Python 2 thì dnf install python2

Leave A Reply

Your email address will not be published.