Hướng dẫn cài đặt Redis Cache cho Directadmin

0

Sau khi hướng dẫn cài Memcached cho Directadmin thì hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cài tiếp Redis cache.

Redis là hệ thống lưu trữ dữ liệu tương tự như memcached dạng key-value trên bộ nhớ ram của máy chủ, redis thường được sử dụng kết hợp lưu trữ các dữ liệu cần truy xuất với tốc độ nhanh.

So với Memcached thì Redis được ưa dùng và bình chọn là tốt nhất với những ưu điểm nổi bật của nó.  Tuy vậy, mình khuyến cáo chỉ cài Redis khi VPS bạn có nhiều Ram vì Redis xài rất nhiều Ram :).

Cài đặt Redis trên Centos

Cài Redis

Để cài đặt Redis trên Directadmin bạn cần cài Redis lên Centos. Trước tiên bạn cần cập nhật hệ thống bằng lệnh

 yum update all

Bật hệ thống dữ liệu Epel trên máy chủ:

### CentOS/RHEL 7 
yum install epel-release

### CentOS/RHEL 6 
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Cài đặt Redis trên Centos

yum install redis

Khởi động và kích hoạt Redis

### CentOS/RHEL 7 
systemctl enable redis
systemctl start redis

### CentOS/RHEL 6 
chkconfig redis on
service redis restart

Cấu hình Redis trên Centos

Redis được cài đặt luôn để cấu hình mặc định, bạn cần chỉnh sửa thông số max memory để tối ưu Redis hoạt động trên Ram của bạn.

Chạy lệnh

vim /etc/redis/redis.conf

Cập nhật các giá trị sau:

maxmemory 256mb
maxmemory-policy allkeys-lru

Khởi động lại Redis

### CentOS/RHEL 7 
systemctl restart redis

### CentOS/RHEL 6 
service redis restart

Cài đặt Redis trên Directadmin

Để sử dụng Directadmin bạn cần cài đặt PHP Redis Extension cho tất cả phiên bản PHP. Đầu tiên bạn cần cài đặt PHP extension

cd /usr/local/directadmin/scripts/custom
wget https://raw.githubusercontent.com/poralix/directadmin-utils/master/php/php-extension.sh -O php-extension.sh
chmod 750 php-extension.sh
./php-extension.sh

Cài đặt PHP Redis Extension bằng lệnh sau

./php-extension.sh install redis

Kiểm tra lại cài đặt

./php-extension.sh status redis

Như vậy là bạn đã cài đặt thành công Redis Cache trên Directadmin. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần hướng dẫn gì hãy comment tại đây để được hỗ trợ nhé!

Leave A Reply

Your email address will not be published.