Browsing Category

Tin Tức

Lực hấp dẫn là gì?

Mỗi khi chúng ta khám phá ra điều gì đó mới mẻ về lực hấp dẫn, chúng ta lại nhìn thế giới xung quanh dưới một ánh sáng mới.Lực hấp dẫn là một trong bốn lực được biết đến trong vật lý, nhưng sự hiểu biết của chúng ta về lực hấp dẫn ngày càng…

Đa vũ trụ là gì?

Vũ trụ của chúng ta có phải là một – hay như một số nhà khoa học lập luận, là một trong vô số vũ trụ?Nếu vũ trụ của chúng ta là một trong số rất nhiều vũ trụ tồn tại, điều đó có nghĩa là không chỉ có nhiều bất động sản bổ sung.ESA /…