Browsing Category

Excel

Hàm LET Trong Excel Và Google Sheets

Hàm LET trong Excel giúp bạn viết một số công thức phức tạp dễ dàng hơn, bằng cách giúp bạn có thể khai báo và gán giá trị cho các biến bên trong công thức. Hàm này khá đa dụng và mạnh mẽ nếu biết cách dùng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn…

Hàm FILTER Trong Excel Và Google Sheets

Hàm FILTER trong Excel lọc một loạt dữ liệu dựa trên tiêu chí được cung cấp và trích xuất các bản ghi phù hợp. Hàm này khá linh hoạt khi bạn có thể lọc những thông tin cần thiết từ các tiêu chí phù hợp đồng thời hỗ trợ hiển thị khá trực…

Hàm VALUE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm VALUE trong Excel chuyển đổi văn bản xuất hiện ở định dạng được công nhận (tức là định dạng số, ngày hoặc giờ) thành giá trị số. Thông thường, hàm VALUE không cần thiết trong Excel, vì Excel tự động chuyển đổi văn bản thành giá trị số.…

Hàm UPPER Trong Excel Và Google Sheets

Hàm UPPER trong Excel trả về phiên bản viết hoa của một chuỗi văn bản nhất định. Số và dấu câu không bị ảnh hưởng. Hàm UPPER trong Excel rất hữu ích khi bạn muốn chuyển cả đoạn văn bản lớn từ chữ thường thành chữ hoa. Trong bài viết này,…

Hàm UNICODE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm UNICODE trong Excel trả về một số (điểm mã) tương ứng với một ký tự Unicode ở định dạng thập phân. Unicode là tiêu chuẩn điện toán để mã hóa, biểu diễn và xử lý văn bản thống nhất trong hầu hết các hệ thống chữ viết trên thế giới. Mình…

Hàm UNICHAR Trong Excel Và Google Sheets

Hàm UNICHAR trong Excel trả về một ký tự Unicode dựa trên một số nhất định. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm UNICHAR trong Excel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi! Hàm UNICHAR trong Excel 2019, Excel 365 Cú…

Hàm TRIM Trong Excel Và Google Sheets

Hàm TRIM trong Excel loại bỏ các khoảng trắng thừa khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng trắng duy nhất giữa các từ và không có ký tự khoảng trắng nào ở đầu hoặc cuối văn bản. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của…

Hàm TEXTJOIN Trong Excel Và Google Sheets

Hàm TEXTJOIN trong Excel nối các giá trị với một dấu phân cách đã cho. Không giống như hàm CONCAT, TEXTJOIN cho phép bạn nhập vào một dải ô và có cài đặt để bỏ qua các giá trị trống. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông…

Hàm TEXT Trong Excel Và Google Sheets

Hàm TEXT trong Excel trả về một số ở định dạng số nhất định, dưới dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng chức năng TEXT để nhúng các số được định dạng vào bên trong văn bản. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm…