Hàm SEQUENCE Trong Excel Và Google Sheets

0

Hàm SEQUENCE trong Excel tạo danh sách các số liên tiếp trong một mảng theo một quy luật mà bạn quyết định. Mảng có thể là một chiều hoặc hai chiều. Giá trị bắt đầu và bước nhảy là các đối số. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm SEQUENCE trong Excel. Chúng ta cúng bắt đầu thôi!

Hàm SEQUENCE trong Excel 2019, Excel 365

Cú pháp hàm SEQUENCE trong Excel

=SEQUENCE(rows, 
, [start], [step])

Trong đó:

  • rows – Số hàng bạn muốn
  • columns – [Tùy chọn] Số cột bạn muốn
  • start – [Tùy chọn] Giá trị bắt đầu (mặc định là 1).
  • step – [Tùy chọn] Giá trị sẽ tăng mỗi lần qua ô tiếp theo (mặc định là 1).

Cách sử dụng hàm SEQUENCE trong Excel

ham sequence trong excel 1

Hàm SEQUENCE trong Excel tạo danh sách các số liên tiếp trong một mảng. Mảng có thể là một chiều hoặc hai chiều, được điều khiển bởi các đối số hàng và cột. Giá trị bắt đầu và bước (gia tăng) cũng được cung cấp dưới dạng đối số. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong B4 là:

=SEQUENCE(10,5,0,3)

Với công thức trên, SEQUENCE trả về một mảng các số liên tiếp, 10 hàng x 5 cột, bắt đầu từ 0 và tăng dần 3. Kết quả là 50 số tăng dần bắt đầu từ 0 và kết thúc là 147, như được hiển thị trong màn hình.

Để trả về 10 số trong một cột, bắt đầu từ -5 và kết thúc bằng 5, tăng dần 1:

=SEQUENCE(10,1, -5,1)

Hàm SEQUENCE trong Excel 2016

Hàm SEQUENCE trong Excel là một hàm mới, chỉ có sẵn trong Excel 365.

Hàm SEQUENCE trong Excel 2013

Hàm SEQUENCE trong Excel là một hàm mới, chỉ có sẵn trong Excel 365.

Hàm SEQUENCE trong Excel 2010

Hàm SEQUENCE trong Excel là một hàm mới, chỉ có sẵn trong Excel 365.

Hàm SEQUENCE trong Excel 2007

Hàm SEQUENCE trong Excel là một hàm mới, chỉ có sẵn trong Excel 365.

Hàm SEQUENCE trong Excel 2003

Hàm SEQUENCE trong Excel là một hàm mới, chỉ có sẵn trong Excel 365.

Hàm SEQUENCE trong Google Sheets

Hàm SEQUENCE trong Excel là một hàm mới, chỉ có sẵn trong Excel 365.

Lời kết

Bài viết này mình đã giới thiệu với các bạn các cách sử dụng thông dụng của hàm SEQUENCE trong Excel và những điểm lưu ý khi sử dụng hàm này. Mong là bài viết này sẽ hữu ích với các bạn trong công việc và học tập.

Tất cả kiến thức mình chia sẻ đều thông qua quá trình học hỏi và thực hành của mình nên nếu có thiếu sót mong các bạn bỏ qua. Mọi ý kiến thắc mắc hay đóng góp về bài viết đều đáng giá với mình, các bạn có thể để lại bên dưới phần bình luận!

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! Chúc các bạn thành công!

File sử dụng trong bài viết: nhom-ham-dynamic-array.xlsx

5/5 - (10 votes)

Leave A Reply

Your email address will not be published.