Cách để cài đặt Nginx trên CentOS 8

0

Nginx 1

NGINX, đọc là “engine-ex,”  là một phần mềm reverse proxy mã nguồn mở nổi danh, Nginx có hiệu suất cao khi xử lý được lưu lượng lớn, chính vì thế nhiều website có traffic lớn đã đã tin dùng. Ban đầu nó dùng để phục vụ web HTTP. Tuy nhiên, ngày nay nó cũng được dùng làm web cache, HTTP load balancer và reverse proxy cho nhiều giao thức khác nhau.

So với Apache, thì Nginx có khả năng mạnh mẽ xử lý hàng ngàn kết nối cùng lúc và lại ít tốn bộ nhớ.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt và quản lý Nginx trên CentOS 8.

Điều kiện tiên quyết

Trước hết, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập là một user có đặc quyền sudo và bạn không có Apache hoặc bất kỳ tiến trình nào khác đang hoạt động trên port 80 hoặc 443.

Cài đặt Nginx trên CentOS 8

Gói Nginx đã có sẵn trên repository mặc định của CentOS.

Cài đặt Nginx chỉ bằng dòng lệnh đơn giản sau đây:

sudo yum install nginx

Khi đã cài đặt xong thì bắt đầu khởi động Nginx:

sudo systemctl enable nginx

sudo systemctl start nginx

Kiểm tra xem Nginx có đang hoạt động hay không, kiểm tra trạng thái:

sudo systemctl status nginx

Kết quả xuất ra sẽ như sau:

nginx.service – The nginx HTTP and reverse proxy server

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)

   Active: active (running) since Sun 2019-10-06 18:35:55 UTC; 17min ago

   …

Thiết lập tương thích với tường lửa:

FirewallD là phần mềm tường lửa mặc định trên Centos 8.

Trong quá trình cài đặt, Nginx tạo ra các files service của firewalld đã được lập trình sẵn để cho phép truy cập vào các port HTTP (80) và HTTPS (443).

Nhập các lệnh sau để mở vĩnh viễn các port cần thiết:

sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http

sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https

sudo firewall-cmd –reload

Giờ thì bạn có thể xem đã cài đặt Nginx thành công chưa bằng cách nhập địa chỉ IP của bạn vào thanh URL tại trình duyệt, và bạn sẽ thấy trang web Nginx hiển thị như dưới đây:

Nginx 3

 

Cấu trúc file của Nginx và các mẹo hay:

 • Mọi file cấu hình của Nginx đều nằm trong thư mục /etc/nginx
 • File cấu hình chính của Nginx nằm tại /etc/nginx/nginx.conf
 • Tạo file cấu hình riêng cho từng tên miền giúp server dễ bảo trì hơn.
 • Các file server block trong Nginx phải có đuôi là .conf và được lưu trữ trong thư mục /etc/nginx/conf.d. Bạn có thể tạo ra bao nhiêu server block tuỳ thích.
 • Bạn nên tuân theo quy chuẩn đặt tên tốt. Ví dụ: nếu tên miền là mydomain.com thì nên đặt tên cho file cấu hình là mydomain.com.conf
 • Nếu bạn dùng các phân đoạn cấu hình có thể bị trùng trong các server block tại tên miền, bạn nên tái cấu trúc các phân đoạn đó thành các snippets
 • Các file log Nginx (access.log và error.log) nằm trong thư mục /var/log/nginx/. Bạn nên có một file error và access riêng cho từng server block.
 • Bạn có thể đặt thư mục tài liệu gốc đến bất kỳ vị trí nào mà bạn muốn. Các vị trí phổ biến nhất cho webroot bao gồm: 
  • /home/<user_name>/<site_name>
  • /var/www/<site_name>
  • /var/www/html/<site_name>
  • /opt/<site_name>
  • /usr/share/nginx/html

Tổng kết

Xin chúc mừng, bạn đã cài đặt thành công Nginx trên CentOS 8. Bây giờ bạn đã có thể triển khai các ứng dụng của mình và sử dụng Nginx làm web server hoặc proxy.

Bạn có thể quản lý dịch vụ Nginx tương tự những systemd unit khác.

Để có thể lưu trữ nhiều website trên một máy, bạn cần tạo server block cho từng tên miền.

Nếu bạn có thắc mắc và góp ý gì, hãy để lại bình luận bên dưới.

 

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.