Browsing Tag

HocVPS Script

Nâng cấp PHP 7.4 cho HOCVPS Script

HocVPS Script là 1 bash script chạy trên SSH sẽ tự động cài đặt tất cả các thành phần cần thiết nhất cho VPS được phát triển bởi Luân Trần. Tuy nhiên, nhà phát triển dường như đã bỏ rơi và không còn cập nhật các thành phần của VPS, khiến…