Ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình (programming language) là dạng ngôn ngữ được chuẩn hóa theo một hệ thống các quy tắc riêng, sao cho qua đó người lập trình có thể mô tả các chương trình làm việc dành cho thiết bị điện tử mà cả con người và các thiết bị…

Security là gì?

Security là một thuật ngữ chuyên ngành dùng trong ngành kinh tế tài chính. Đối với những người làm trong lĩnh vực kinh tế. Thì khái niệm này có lẽ không mới mẻ tuy nhiên với những người ngoài lĩnh vực. Thì khái niệm này có lẽ cũng ít người…

Chief Officer là gì?

Trong bài viết này, 25giay xin chia sẻ với các bạn các chức danh bằng tiếng Anh văn phòng thông dụng được dùng trong các công ty nước ngoài và cách dùng của chúng trong các trường hợp cụ thể. Trong nhiều tập đoàn, công ty của Mỹ (và…