Trợ cấp thôi việc trợ cấp mất việc khác nhau ở điểm nào?

0

Cách phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp thôi việc? Điều kiện  hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm ? 

 Trợ cấp thôi việc là gì?

 Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, mức trợ cấp thôi việc cụ thể như sau:  

 Sự chia ra để trả 

 Đầu tiên. Khi chấm dứt hợp đồng lao động  theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của bộ luật này thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. làm việc thường xuyên tự túc từ đủ 12 tháng trở lên thì cứ mỗi năm làm việc được trợ cấp  nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của bộ luật này.  

  1. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. bồi thường bởi người sử dụng lao động. 
  2. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động nghỉ việc. 
  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 Trợ cấp mất việc là gì? 

Về quy định về Trợ cấp mất việc làm, Mục 47 Bộ luật Lao động 2019 quy định về Trợ cấp mất việc làm cụ thể như sau:  

 Trợ cấp mất việc

  1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc  cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của bộ luật này, mỗi tháng tiền lương của mỗi năm làm việc, nhưng với mức tối thiểu bằng 2 tháng  lương.  2. Thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. bồi thường thiệt hại do người sử dụng lao động gây ra. 3. Tiền lương để tính hưởng trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động bị mất việc làm.  4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

 Sự khác nhau giữa trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm?  

* Điểm giống nhau giữa Trợ cấp thôi việc và Trợ cấp thôi việc   

 – Người trả tiền: Người sử dụng lao động  

 – Người thụ hưởng: Người lao động  

 – Thời gian làm việc để tính trợ cấp: là tổng thời gian làm việc có hiệu quả trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.  

 – Tiền lương để tính trợ cấp: Là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động nghỉ việc. 

  – Điều kiện  hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là người lao động có thời gian làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên.

* Sự khác nhau giữa trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm

Tiêu chíTrợ cấp thôi việcTrợ cấp mất việc làm
Căn cứ pháp lýĐiều 46 Bộ luật Lao động 2019Điều 47 Bộ luật Lao động 2019
Căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động– Do hết hạn hợp đồng;

– Hoàn thành công việc theo hợp đồng;

– Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

– Người lao động bị kết án tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không được trả tự do, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng;

– Người lao động chết; bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết;

– Người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động hoặc bị ra thông báo không có người đại diện hợp pháp…;

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp.

(trừ trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu; người lao động bị chấm dứt hợp đồng do tự ý bỏ việc từ 05 ngày liên tục trở lên mà không có lý do chính đáng)

– Do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

– Do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mức hưởngMỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.Mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

Như vậy, điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm là người lao động làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.