Chi Phí Vốn (CapEx) Là Gì? Cách Tính CapEx

0

Chi phí vốn là một thuật ngữ rất quen thuộc trong lĩnh vực kinh doanh. Tất cả các doanh nghiệp muốn vận hành thì đều cần có chi phí vốn. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người không hiểu chi phí vốn CapEx là gì và thường hay nhầm lẫn nó với chi phí hoạt động OpEx. Bởi vậy, bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác nhất về loại chi phí này cũng như sự khác nhau giữa CapEx và OpEx nhé!

Chi phí vốn CapEx là gì?

Chi phí vốn tên tiếng Anh là Capital Expenditure (hay thường được viết tắt là CapEx) là khoản quỹ được sử dụng bởi một công ty với một số mục đích như:

  1. Mua sắm tài sản cố định (hoặc tài sản vô hình trong một số trường hợp).
  2. Sửa chữa tài sản hiện có.
  3. Nâng cấp tài sản hiện có để nó mang lại hiệu quả cao hơn.
  4. Phục hồi tài sản hoặc thay đổi để sử dụng nó cho một mục đích khác.
  5. Bắt đầu/ mua lại một doanh nghiệp mới…
CapEx là gì?
Chi phí vốn CapEx là gì?

Theo đó, loại hình công nghiệp mà một công ty tham gia quyết định phần lớn đến bản chất của chi tiêu vốn CapEx. Tài sản được mua có thể là một tài sản mới hoặc một cái gì đó giúp cải thiện tuổi thọ sản xuất của một tài sản đã mua trước đó. Có một nguyên tắc chung đối với mục đích thuế là nếu thời gian sử dụng hữu ích của tài sản vượt quá năm tính thuế thì chi phí phải được viết hoa. Do đó, CapEx phải được viết hoa. Bởi nó là khoản chi phí không thể khấu trừ trong năm mà được thanh toán hoặc phát sinh trong tương lai.

CapEx có thể được tài trợ từ bên ngoài thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay vốn ngân hàng để tăng vốn đầu tư. Ngoài ra, CapEx cũng có thể được tìm thấy trong dòng tiền từ hoạt động đầu tư vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty. Giờ thì bạn đã hiểu CapEx là gì chưa nào?

Công thức tính chỉ số CapEx?

Vậy công thức tính chỉ số CapEx là gì nhỉ? Để tính được chi phí vốn, bạn cần xác định được số dư PP&E của kỳ trước. Sau đó tính sự thay đổi trong số dư PP&E giữa 2 kỳ của công ty. Từ đó áp dụng công thức vào để tính chi tiêu CapEx trong giai đoạn hiện tại.

Công thức: CAPEX = Δ PP & E + Khấu hao hiện tại. ( Trong đó Δ PP & E là thay đổi trong bất động sản, nhà máy và thiết bị).

Theo đó, về mặt kế toán, CapEx được coi là chi phí vốn khi tài sản là tài sản vốn mới mua hoặc là khoản đầu tư có tuổi thọ hơn một năm hoặc giúp cải thiện tuổi thọ hữu ích của tài sản vốn hiện có. Còn về mặt kinh doanh, nó có thể cho bạn biết một công ty đang đầu tư bao nhiêu vào tài sản cố định mới và hiện có để duy trì hoặc phát triển doanh nghiệp. Bởi vậy việc tính đúng chỉ số CapEx là rất quan trọng.

Phân biệt chi phí vốn CAPEX và chi phí hoạt động OPEX

Bạn không thể nhầm lẫn giữa hai khoản phí CapEx và OpEx với nhau. Bởi về bản chất, đây là hai loại phí riêng biệt và không thể thay thế cho nhau. Nói đơn giản thì chi phí CapEx là khoản mua hàng được sử dụng trong tương lai. Tuổi thọ của các giao dịch này vượt quá kỳ kế toán tại thời điểm chúng được mua. Thông thường, các công ty sẽ để khoản phí CapEx tách biệt với ngân sách hoạt động. Bởi chi phí vốn có thể được phục hồi theo thời gian thông qua khấu hao.

chi phí vốn
Bạn cần phân biệt rõ giữa hai loại chi phí CapEx và OpEx

Trong khi đó, chi phí hoạt động OpEx lại đại diện cho các chi phí hàng ngày cần thiết để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. OpEx được xếp vào mục chi phí ngắn hạn và được sử dụng hết ngay trong kỳ kế toán mà chúng được mua. Đây là sự khác nhau cơ bản nhất để phân biệt giữa 2 khoản chi phí này.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu được CapEx là gì và sự khác nhau giữa CapEx và OpEx. Đây là những kiến thức cơ bản và quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Nếu tính toán và phân bổ hợp lý thì tài chính của doanh nghiệp sẽ luôn hoạt động hiệu quả.

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.