Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Word

Thông thường các bạn đánh văn bản xong mới chỉnh sửa bố cục và cấu trúc cho phù hợp và chuyên nghiệp. Trong đó một số chữ, từ bạn cần chuyển từ chữ thường lên chữ hoa thay vì phải xoá đi và đánh lại thì hôm nay mình hướng dẫn bạn thao tác…