DHCP là gì? Tìm hiểu cơ bản về DHCP

0

I/. Giải thích DHCP là gì?

DHCP – viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol (Giao thức cấu hình máy chủ động) là giao thức được sử dụng để giúp quản lý nhanh, tự động và tập trung việc phân phối địa chỉ IP bên trong một mạng.

DHCP cũng được sử dụng để cấu hình subnet mask, cổng mặc định và thông tin máy chủ DNS phù hợp trên thiết bị.

dhcp la gi 1 0

DHCP hoạt động như thế nào?

DHCP server được sử dụng để phát hành các địa chỉ IP duy nhất và tự động cấu hình các thông tin mạng khác. Trong hầu hết các gia đình và mô hình doanh nghiệp nhỏ, router sẽ hoạt động như một máy chủ DHCP. Trong các mạng lớn hơn, một máy tính có thể hoạt động như một máy chủ DHCP.

Nói một cách ngắn gọn, quá trình sẽ diễn ra như sau: Một thiết bị (client) yêu cầu một địa chỉ IP từ một router (host), sau đó host sẽ gán một địa chỉ IP khả dụng cho phép client giao tiếp trên mạng.

Các thành phần của DHCP

Khi làm việc với DHCP, bạn cần hiểu tất cả thành phần của nó. Dưới đây là danh sách các thành phần của DHCP.

  • DHCP server: Một thiết bị mạng chạy dịch vụ DHCP chứa địa chỉ IP và thông tin cấu hình liên quan. Đây thường là máy chủ hoặc router nhưng có thể là bất cứ thứ gì hoạt động như máy chủ chẳng hạn như thiết bị SD-WAN.
  • DHCP client: Thiết bị nhận thông tin cấu hình từ máy chủ DHCP. Đây có thể máy tính, thiết bị di động, thiết bị IoT (Internet of Things) hoặc bất cứ thiết bị gì khác yêu cầu kết nối mạng. Hầu hết các thiết bị này được cấu hình để nhận thông tin DHCP theo mặc định.
  • IP address pool: Dãy địa chỉ có sẵn cho client DHCP. Những địa chỉ này thường được truyền tuần tự từ thấp nhất đến cao nhất.
  • Subnet: Mạng IP có thể được phân thành các phân đoạn được gọi là subnet (mạng con). Mạng con giúp mạng được quản lý dễ dàng hơn.
  • Lease: Khoảng thời gian client DHCP giữ thông tin địa chỉ IP. Khi khoảng thời gian này hết hạn, client phải làm mới nó.
  • DHCP relay: Router hoặc máy chủ nghe tin nhắn được phát trên mạng đó và sau đó chuyển chúng đến một máy chủ được cấu hình. Máy chủ này sau đó phản hồi lại relay agent để truyền chúng đến client. Nó được sử dụng để tập trung máy chủ DHCP thay vì để máy chủ trên mỗi mạng con.

II/. Ưu và nhược điểm khi sử dụng DHCP

Ưu Điểm

Một máy tính hay bất kỳ thiết bị nào có kết nối mạng (cục bộ hoặc internet), đều cần phải được cấu hình đúng cách để liên lạc trên mạng đó. Vì DHCP cho phép việc cấu hình tự động nên DHCP được sử dụng cho hầu hết các thiết bị nối mạng bao gồm máy tính, thiết bị chuyển mạch, điện thoại thông minh, bảng điều khiển trò chơi, v.v…

Nhờ việc gán địa chỉ IP động này (dynamic IP address), khả năng hai thiết bị có cùng 1 địa chỉ IP sẽ xảy ra ít hơn, do đó việc khởi chạy khi sử dụng các địa chỉ IP tĩnh được gán theo cách thủ công trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sử dụng DHCP cũng giúp quản lý mạng dễ dàng hơn. Dưới góc độ quản trị, mọi thiết bị kết nối mạng đều có thể nhận được địa chỉ IP mà không cần phải có thêm bất kỳ thao tác nào khác ngoài các cài đặt mạng mặc định, nhờ được thiết lập để tự động lấy địa chỉ. Phương pháp thay thế duy nhất là gán địa chỉ thủ công cho từng thiết bị.

Ưu điểm

Một máy tính hay bất kỳ thiết bị nào có kết nối mạng (cục bộ hoặc internet), đều cần phải được cấu hình đúng cách để liên lạc trên mạng đó. Vì DHCP cho phép việc cấu hình tự động nên DHCP được sử dụng cho hầu hết các thiết bị nối mạng bao gồm máy tính, thiết bị chuyển mạch, điện thoại thông minh, bảng điều khiển trò chơi, v.v…

Nhờ việc gán địa chỉ IP động này (dynamic IP address), khả năng hai thiết bị có cùng 1 địa chỉ IP sẽ xảy ra ít hơn, do đó việc khởi chạy khi sử dụng các địa chỉ IP tĩnh được gán theo cách thủ công trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sử dụng DHCP cũng giúp quản lý mạng dễ dàng hơn. Dưới góc độ quản trị, mọi thiết bị kết nối mạng đều có thể nhận được địa chỉ IP mà không cần phải có thêm bất kỳ thao tác nào khác ngoài các cài đặt mạng mặc định, nhờ được thiết lập để tự động lấy địa chỉ. Phương pháp thay thế duy nhất là gán địa chỉ thủ công cho từng thiết bị.

Nhược điểm

Mặc dù có rất nhiều lợi ích khi sử dụng DHCP, vẫn có một số hạn chế mà chúng ta cần lưu ý. Không nên sử dụng địa chỉ IP động, địa chỉ IP thay đổi đối với các thiết bị cố định và cần truy cập liên tục như máy in và file server.

Dù các thiết bị này chỉ sử dụng chủ yếu trong môi trường văn phòng, nhưng việc gán chúng với các địa chỉ IP thay đổi không mang tính thực tiễn. Ví dụ: nếu 1 máy in nối mạng có địa chỉ IP, và địa chỉ này thay đổi tại một thời điểm nào đó trong tương lai thì mọi máy tính được kết nối với máy in đó sẽ phải thường xuyên cập nhật cài đặt để máy tính hiểu cách liên hệ với máy in như thế nào.

Cách thiết lập này cực kỳ không cần thiết và có thể dễ dàng tránh được bằng cách không sử dụng DHCP cho các loại thiết bị trên, thay vào đó hãy gán một địa chỉ IP tĩnh cho chúng.

Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn cần có quyền truy cập từ xa vào máy tính trong một mạng nội bộ trong lâu dài. Nếu DHCP được bật, máy tính đó sẽ nhận được một địa chỉ IP mới tại một thời điểm nào đó, có nghĩa là những gì máy tính đã ghi lại sẽ không chính xác được lâu. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm truy cập từ xa, bạn sẽ cần phải sử dụng địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị đó.

Leave A Reply

Your email address will not be published.