Lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì?

0

Luật Hoàng Phi tư vấn các thông tin liên quan đến cổ đông trong công ty cổ phần, trong đó có giải đáp thắc mắc: Lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì? qua bài viết. Mời Quý vị theo dõi các nội dung dưới đây chúng tôi thực hiện:

Cổ đông không kiểm soát là gì?

Cổ đông không kiểm soát là cổ đông không có quyền kiểm soát trong doanh nghiệp, khái niệm này chỉ tổn tại trong các công ty con. Đây là những cổ đông nắm giữ dưới 50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp.

Trái ngược lại với cổ đông không kiểm soát chính là cổ đông kiểm soát (công ty mẹ), là chủ thể có quyền kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

Một công ty được xác định là công ty mẹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết trực tiếp hoặc gián tiếp ở Công ty con.

+ Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty con

+ Có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

+ Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty con;

+ Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;

+ Có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận.

Khi xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ cần tính đến các yếu tố khác như quyền chọn mua, công cụ nợ,…có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì?

Lợi ích cổ đông không kiểm soát là khoản lợi tức dành cho các cổ đông không kiểm soát trong công ty con, khoản lợi tức này được xác định bằng phần lợi nhuận và giá trị tài sản thuần tương ứng với tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông không kiểm soát trong công ty con.

Khoản lợi ích này không xuất hiện trên báo cáo tài chính của công ty con mà chỉ được xuất hiện trong Bảng cân đối kế toàn thuộc Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ, tập đoàn kinh tế.

loi ich co dong khong kiem soat la gi 0

Cách xác định tỷ lệ lợi ích giữa công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát đối với công ty con

Bên cạnh việc giải đáp lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì? như trên đây, chúng tôi còn đem đến những thông tin hữu ích trong việc xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát.

– Xác định tỷ lệ lợi ích trực tiếp

Công ty mẹ có lợi ích trực tiếp trong công ty con nếu công ty mẹ sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản thuần trong công ty con. Trường hợp công ty mẹ không sở hữu toàn bộ tài sản thuần của công ty con thì cổ đông không kiểm soát vẫn được hưởng lợi ích tương ứng với tỷ lệ sở hữu tài sản thuần trong công ty con của mình.

Như vậy lợi ích trực tiếp đươc hiểu là cổ đông không kiểm soát và công ty mẹ sẽ được hưởng lợi ích trực tiếp tương ứng với tỷ lệ sở hữu tài sản thuần trong công ty con. Nếu tỷ lệ sở hữu tài sản thuần càng lớn thì tỷ lệ lợi ích của cổ đông không kiểm soát, công ty mẹ càng lớn và ngược lại.

Ví dụ một công ty mẹ là công ty A đầu trực tiếp vào công ty con là công ty B với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là 60% thì tỷ lệ lợi ích trực tiếp giữa công ty A và các cổ đông không kiểm soát sẽ tương ứng là 60% và 40%.

– Xác định lợi ích gián tiếp

Đây là trường hợp công ty mẹ thực hiện quyền kiểm soát của mình trong công ty con thông qua một công ty con khác.

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ được xác định thông qua tỷ lệ lợi ích trực tiếp của công ty con đầu tư trực tiếp.

Tỷ lệ (%) lợi ích gián tiếp của công ty mẹ tại công ty con = Tỷ lệ (%) lợi ích tại công ty con đầu tư trực tiếp x Tỷ lệ (%) lợi ích của công ty con đầu tư trực tiếp tại công ty con đầu tư gián tiếp

Ví dụ. Công ty mẹ A đầu tư trực tiếp vào công ty con B 75% giá trị tài sản thuần. Công ty con B lại đầu tư trực tiếp vào công tycon C60%. Công ty mẹ A kiểm soát công ty con C thông qua công ty con B. Tỷ lệ lợi ích gián tiếp của công ty mẹ A tại công ty con C được xác định như sau:

Tỷ lệ lợi ích gián tiếp của công ty A tại công ty C = 75% x 60% =45%.

Tỷ lệ lợi ích trực tiếp của công ty A tại công ty B là 75%.

Tỷ lệ lợi ích gián tiếp của cổ đông không kiểm soát tại công ty C là (100%-75%)x60%=15%.

Tỷ lệ lợi ích trực tiếp của cổ đông không kiểm soát tại công ty C là 40%.

Tỷ lệ lợi ích trực tiếp của cổ đông không kiểm soát tại công ty B là 25%

Ý nghĩa của lợi ích cổ đông không kiểm soát trên báo cáo tài chính của công ty mẹ

Lợi ích cổ đông không kiểm soát được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ với mã số là 429. Thông qua con số này chúng ta sẽ biết được tỷ lệ sở hữu vốn trực tiếp và gián tiếp của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong một công ty. Đồng thời cũng phản ánh được tình hình kinh doanh của công ty con có lợi nhuận hay không.

Trên đây là bài viết của Luật Hoàng Phi xoay quanh vấn đề lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì?. Hi vọng thông qua những thông tin mà chúng tôi gửi tới bạn đọc sẽ giúp cho bạn đọc có một cái nhìn tổng quan về vấn đề này. Nếu độc giả có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề xác định tỷ lệ lợi ích cổ đông không kiểm soát trong công ty con vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900 6557 để được tư vấn. Xin chân thành cám ơn!

Leave A Reply

Your email address will not be published.