Word family là gì? Word formation là gì? Làm thế nào để làm tốt dạng bài Word formation?

0

Word family là gì? Word formation là gì?

Một word family – một họ từ – là những từ chung nhau một đặc điểm nào đó về ngữ âm hoặc ý nghĩa. Có hai loại word family trong tiếng Anh:

  • Word family cùng âm gồm các từ “share spelling and sound patterns”, ví dụ:

Word family là gì? Word formation là gì? Làm thế nào để làm tốt dạng bài Word formation?Ảnh: Mpm School

  • Word family cùng gốc nghĩa, gồm một từ gốc và các từ thuộc loại từ khác (danh từ/tính từ/trạng từ/động từ) được thành lập bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố nào đó vào từ gốc. Ví dụ: từ gốc beaut có thể dùng để thành lập ra danh từ beauty, động từ beautify, tính từ beautiful, và trạng từ beautifully. Một ví dụ khác:

Word family là gì? Word formation là gì? Làm thế nào để làm tốt dạng bài Word formation?

Ảnh: 25giay.vn

WORD FORMATION là một loại bài tập ngữ vựng, yêu cầu học viên tạo ra một từ cùng gốc nghĩa với một từ cho sẵn, sao cho phù hợp (về từ loại và nghĩa) để sử dụng trong một câu/một đoạn văn.

Bạn sẽ gặp dạng bài Word formation (cấu tạo từ/thành lập từ/biến đổi dạng từ) trong rất nhiều kỳ thi quan trọng: trong các đề thi vào 10 chuyên Anh, trong các bài thi Cambridge FCE, TOEIC, IELTS, trong đề ôn tập, kiểm tra, thi HSG tiếng Anh lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9,… Dạng bài này thường kiểm tra tất cả các dạng từ loại như danh từ, tính từ, trạng từ, động từ.

Word family là gì? Word formation là gì? Làm thế nào để làm tốt dạng bài Word formation?

Ví dụ về một câu hỏi dạng bài word formation

Làm thế nào để làm tốt dạng bài Word formation?

Trước hết, bạn cần phải có một vốn từ vựng phong phú:

Để có vốn từ vựng phong phú, chắc chắn bạn cần đọc càng nhiều càng tốt! Lưu ý rằng mỗi khi học một từ mới, bạn nên học tất cả các từ loại liên quan, bao gồm cả tiền tố hoặc hậu tố cấu tạo từ trái nghĩa. Từ điển tuyệt vời để bạn tra word families là Longman Dictionary of Contemporary English Online. Ví dụ khi bạn tra từ SUCCESS:

Word family là gì? Word formation là gì? Làm thế nào để làm tốt dạng bài Word formation?

>> Nếu với từ gốc được cho, bạn lỡ không biết sẵn các từ cùng họ với nó, hãy sử dụng các công thức thành lập từ để đoán ra từ cần sử dụng.

>> Danh sách các word families thường gặp trong dạng bài word formation cũng rất hữu dụng để bạn tra cứu nhanh trong quá trình luyện tập các bài dạng word formation.

Tiếp nữa, bạn cần có kiến thức ngữ pháp vững vàng:

Bạn cần xác định từ loại cần dùng trong ngữ cảnh được cho phải là gì: danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ? Hướng dẫn tóm tắt:

Noun

Verb

Adjective

Adverb

Function:

Names a person, place, or thing.

Function:

Expresses an action, doing something.

Function:

Describes or modifies a noun.

Function:

Modifies a verb, adjective, or other adverb.

>> Tổng quan về cấu trúc câu và vai trò của các từ loại trong tiếng Anh

Lưu ý:

  • Nếu là danh từ, để ý thêm cần danh từ chỉ người, vật, hay sự vật, và nếu là danh từ đếm được thì cần dùng ở dạng số ít hay số nhiều trong ngữ cảnh này?
  • Nếu là động từ, để ý thêm xem trong ngữ cảnh này thì chia ở thì nào, và đảm bảo hòa hợp động từ với chủ ngữ của nó.
  • Không chỉ cần dùng đúng từ loại, bạn còn cần cân nhắc về nghĩa trong câu để chọn sử dụng từ hợp lý nhất.

Gợi ý chiến lược ôn luyện dạng bài Word formation

Đầu tiên, hãy bắt đầu với dạng bài Word form yêu cầu bạn chọn một loại từ trong số các từ thuộc cùng một word family được cho sẵn để hoàn thành câu. Đề thi THPT QG nhiều năm trở lại đây đều có một câu trắc nghiệm chọn word form như vậy.

Luyện tập dạng bài word form nêu trên có thể giúp bạn củng cố kiến thức ngữ pháp và biết thêm nhiều từ vựng thuộc các từ loại khác nhau của các họ từ.

Sau đó, hãy chuyển sang dạng bài word formation mà bạn sẽ gặp trong bài thi FCE hoặc trong các đề thi vào 10 chuyên Anh. Dạng bài này khó hơn ở chỗ bạn không được chọn từ các phương án gợi ý sẵn, mà sẽ chỉ được cho sẵn từ gốc, và phải từ viết ra được từ loại đúng để sử dụng trong ngữ cảnh được cho.

Ôn luyện Word formation – FCE Ôn luyện Word formation – Thi vào 10 chuyên Anh

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.