Sức khỏe tâm trí (mental health) là gì?

0

Sức khỏe tâm trí (mental health) là gì ? 1

Sức khỏe tâm trì lâu nay thường được mọi người được biết đến giống như là một loại sức khỏe của tâm thần. Tuy nhiên sức khỏe tâm trí đóng vai trò rất quan trọng và lớn mạnh hơn rất nhiều. Nó chính là một loại sức khỏe quyết định số 1 liên quan đến cảm xúc trong con người.

Sức khỏe tâm trí là gì?

Sức khỏe tâm trí được định nghĩa là trạng thái hài mãn (well-being) mà tại đó, mỗi cá nhân nhận ra tiềm năng của chính người đó, có thể đương đầu với những stress bình thường trong cuộc sống, có thể làm việc một cách tích cực, và đóng góp cho cộng đồng.

Tầm quan trọng của sức khỏe tâm trí?

Sức khỏe tâm trí bao gồm sự hài lòng của chúng ta trong tình cảm, tâm lý và xã hội. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Nó cũng giúp XÁC ĐỊNH CÁCH chúng ta xử lý căng thẳng, liên kết với người khác và đưa ra lựa chọn. Sức khỏe tâm trí rất quan trọng ở mọi giai đoạn của cuộc sống, từ thời thơ ấu và thanh thiếu niên cho đến tuổi trưởng thành.

Trong suốt cuộc đời của bạn, nếu bạn gặp vấn đề về sức khỏe tâm trí, suy nghĩ, tâm trạng và hành vi của bạn có thể bị ảnh hưởng. Nhiều yếu tố góp phần vào các vấn đề sức khỏe tâm trí, bao gồm:

  • Trầm cảm – nốt lặng trong xã hội của đất nước Nhật Bản
  • Những căn bệnh nào làm tăng nguy cơ mắc trầm cảm?

Viết bình luận baner co ban au2 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.