Hướng dẫn sử dụng chế độ Tv trên Canon 70D

0

Trong chế độ Tv tốc độ màn trập luôn được ưu tiên. Bạn có thể thay đổi mọi tốc độ màn trập mình muốn. Máy sẽ đưa ra khẩu độ hợp lý để ảnh có mức phơi sáng đúng.

Cài đặt chế độ Tv trên Canon 70D

Để bắt đầu sử dụng hãy mở khóa và xoay qua vị trí Tv. Sử dụng con lăn chính để thay đổi khẩu tốc độ. Máy sẽ tự đưa ra khẩu độ cần thiết để ảnh đúng sáng. Nếu thông số khẩu độ nhấp nháy tại khẩu độ lớn nhất thì ảnh đang thiếu sáng. Thông số khẩu độ nhấp nháy ở khẩu nhỏ nhất, ảnh đang dư sáng.

Bạn có thể bù trừ phơi sáng bằng con lăn phụ phía sau thân máy

Trong chế độ Tv, khi bạn bù phơi sáng thì khẩu độ sẽ thay đổi. Luôn theo dõi thước đo sáng và histogram để có ảnh đúng sáng. Những thông số còn lại như ISO, cân bằng trắng có thể tham khảo những bài viết trước. Chế độ Tv của chúng ta đơn giản vậy thôi. Khi nào cần kiểm soát tốc độ và lười tính khẩu độ thì dùng Tv. Chúc bạn sử dụng vui và nhiều ảnh tốt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.