Import Preset trong Lightroom Classic 2020

0

Lightroom Classic 2020 sử dụng preset .XMP. Cho nên Import preset trong Lightroom Classic 2020 có chút thay đổi. Chúng ta tìm hiểu cách sử dụng Preset cũ .lrtemplate trong phiên bản mới.

Cách Import Preset trong Lightroom Classic 2020

Cách đầu tiên dễ làm và ít thao tác nhất. Chỉ cần chọn một hoặc nhiều preset .lrtemplate. Lightroom sẽ tự động đưa vào User Presets.

cach import preset lightroom 2020

Bạn cần chuyển Lightroom sang Develop. Tiếp theo nhấn vào dấu + trong mục Preset. Chọn đến Import Preset.

huong dan import preset lightroom 2020

Chọn thư mục lưu Preset, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả preset. Sau đó nhấn Import và đợi trong vài giây. Preset mới xuất hiện trong User Presets và sử dụng được ngay. Cách này không cần khởi động lại phần mềm Lightroom.

Chép Preset vào Lightroom Classic 2020

Cách thứ hai, phù hợp chép rất nhiều Preset. Bạn chỉ cần chép thư mục Preset vào Lightroom, phần mềm tự chuyển sang định dạng .XMP mới hơn.

chep preset vao lightroom 2020

Trên Lightroom 2020, chọn đến Edit > Preferences.

preset lightroom 2020

Trong Preferences chon tới Preset > Show All Other Lightroom Preset.

huong dan cai preset lightroom

Tiếp tục chọn đến thư mục Lightroom.

Develop Preset Lightroom 2020

Chọn thư mục Develop Presets, vị trí thứ 3 từ trên xuống.

chep preset vao lightroom nhu the nao

Trong đây có duy nhất thư mục User Presets, phần này nên để Preset lẻ. Bạn chép tất cả thư mục Preset vào Develop Presets. Sau đó nhấn Ok, tắt Lightroom và khởi động lại.

Preset cho Lightroom 2020

Lightroom tự động chuyển Preset .lrtemplate sang .XMP.

Preset Lightroom Classic 2020

Preset mới nằm trong Camera Raw. Bạn có thể xóa những Preset .lrtemplate sau khi chuyển đổi. Như vậy chúng ta đã biết cách chép Preset vào trong Lightroom. Chúc bạn có nhiều ảnh đẹp.

5/5 - (10 votes)

Leave A Reply

Your email address will not be published.