Bitcoin là gì?

Định nghĩa Bitcoin Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số hoặc còn gọi là tiền điện tử được thiết kế để hoạt động như một loại tiền và phương tiện thanh toán ngoài sự kiểm soát của bất kỳ một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào, do đó loại bỏ…