COSMOS NETWORK (ATOM) là gì? Tìm hiểu chi tiết từ A-Z về ATOM

0

Đây là bài phân tích và tìm hiểu, không phải là khuyến nghị đầu tư, Lĩnh vực tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro cao, hy vọng anh chị sẽ tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư

Cosmos Network (ATOM) là một mạng lưới phi tập trung của các chuỗi khối độc lập, có thể mở rộng và có thể tương tác.

COSMOS NETWORK (ATOM) là gì? Tìm hiểu chi tiết và chuyên sâu về COSMOS NETWORK (ATOM).

Tổng quan về dự án

chi so chinh 1

 • Cosmos Network là một hệ sinh thái tập trung vào khả năng mở rộng và khả năng sử dụng các giải pháp blockchain. Các sản phẩm core của nó là sự đồng thuận Tendermint, SDK Cosmos và Interblockchain Communication (IBC), được xây dựng nhằm cho phép “Internet of Blockchains”.
 • Với cơ chế Bonded Proof-of-Stake, Cosmos sử dụng mô hình “Hub-and-Zone” để cho phép các giao dịch interblockchain xảy ra.

Tính năng chính và nổi bật

 • Tendermint Core: Tendermint Core là một công cụ blockchain sử dụng giao thức đồng thuận chịu lỗi byzantine (byzantine fault). Core này có thể được sử dụng để xây dựng các blockchain công khai và riêng tư. Cơ chế đồng thuận cung cấp tính hữu hạn và bảo mật ngay lập tức, ưu tiên sự an toàn hơn liveness.
 • Cosmos SDK: SDK Cosmos là gói công cụ đẩy nhanh quá trình xây dựng của các nhà phát triển, những người muốn tạo chuỗi khối riêng cho ứng dụng của riêng họ.
 • Truyền thông Interblockchain (Interblockchain Communication): Cung cấp cho các nhà phát triển nhiều công cụ hơn để xây dựng các chuỗi khối của riêng họ, thành phần tiếp theo của dự án Cosmos là cải thiện khả năng tương tác của các chuỗi khác nhau, cho phép các giao dịch xảy ra giữa các chuỗi và các lớp. Bằng cách sử dụng kết hợp các vùng, người ta có thể giao dịch tự do trong một hệ sinh thái tiền điện tử trên các chuỗi tương thích với IBC.

ATOM là gì?

ATOM là đơn vị cơ sở của Cosmos Hub, có thể được chia nhỏ thành 1 triệu micro ATOM (uATOM).

Nhiệm vụ:

Dự án Cosmos nhằm tạo ra toàn bộ hệ sinh thái xung quanh một blockchain chạy trên sự đồng thuận của Tendermint BFT để làm cho các blockchain dễ sử dụng hơn, cung cấp SDK dành cho nhà phát triển để cho phép sự giao tiếp giữa các chuỗi thông qua mô hình “Hub-and-Zone”. Chuỗi Cosmos sẽ đóng vai trò là trung tâm hoạt động đầu tiên, thông qua đó các chuỗi và các token khác có thể chuyển thông tin bằng Interblockchain Communication.

Token sale và Kinh tế

chi so chinh atom 2

Phân phối nguồn cung token:

 • Seed token chiếm 8.08% tổng nguồn cung.
 • Token chiến lược chiếm 7.03% tổng nguồn cung.
 • Token Public Sale chiếm 67.86% tổng nguồn cung.
 • All in Bits, Inc. (dba Tendermint) nhận được 10% tổng nguồn cung.
 • Interchain Foundation nhận được 10% tổng nguồn cung.

Tổng quan về Private Sale:

 • Vòng seed: Đợt sale được tiến hành với tỷ lệ 1 ATOM = 0.025 USD và thu về tổng cộng 300.000 USD, bán 5.08% tổng nguồn cung token.
 • Vòng chiến lược: Đợt sale được tiến hành với tỷ lệ 1 ATOM = 0.08 USD và thu về tổng cộng $1.3295 MM, bán 7.03% tổng nguồn cung token.

Tổng quan về Public Sale:

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.