Khắc phụ ảnh dư sáng, thiếu sáng khi chụp chế độ Av, Tv

0

var td_screen_width = window.innerWidth;

if ( td_screen_width >= 1140 ) {
/* large monitors */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
}

if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) {
/* landscape tablets */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
}

if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) {
/* portrait tablets */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
}

if ( td_screen_width < 768 ) {
/* Phones */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
}

Video này mình hướng dẫn các bạn khi sử dụng các chế độ bán tự động như Av, Tv đối với Canon và A, S đối với Sony, Nikon đôi khi hầu hết ảnh bị thiếu sáng hay hầu hết ảnh bị dư sáng, nhưng các bạn muốn ảnh sáng hơn mặc định hay tối hơn mặc định thì các bạn theo dõi video dưới đây với cách điều chỉnh bù trừ sáng Ev nhé. Chúc các bạn thành công!

var td_screen_width = window.innerWidth;

if ( td_screen_width >= 1140 ) {
/* large monitors */
document.write(‘‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
}

if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) {
/* landscape tablets */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
}

if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) {
/* portrait tablets */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
}

if ( td_screen_width < 768 ) {
/* Phones */
document.write('‘);
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
}

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.