SPSS là gì?

0

Định tính vs định lượng

1. Nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định lượng là những nghiên cứu hướng vào việc thiết kế những quan sát định lượng các biến, phương pháp đo lường, phân tích mẫu và kiến giải mối quan hệ giữa các biến bằng các quan hệ định lượng. Việc suy diễn và giải thích các hiện tượng là dựa trên việc thu thập và phân tích những số liệu trước đó.

2. Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính là những nghiên cứu đề cập nhiều hơn vào sự đa dạng, kết cấu và cảm giác từ những biểu hiện của số liệu bởi vì việc nhận định và giải thích các hiện tượng là dựa trên sự nhìn nhận và khả năng tổng hợp của nhà nghiên cứu qua quá trình phát triển của những hiện tượng.

3. Định lượng vs định tính

  • Một trong những sự khác nhau cơ bản giữa định tính và định lượng là từ bản chất của dữ liệu. Dữ liệu “mềm” là loại dữ liệu có tính chất cảm tính, dưới hình thức những cảm giác, những từ ngữ, câu cú, hình ảnh, ký hiệu…, với những chiến lược nghiên cứu và thu thập dữ liệu mang tính kỹ thuật hơn dữ liệu “cứng”, dưới hình thức là những con số.
  • Sự khác nhau còn lại là những nghiên cứu định tính và định lượng thường xuất phát từ những giả định khác nhau và những mục tiêu khác nhau về vấn đề nghiên cứu. Với những giả định và mục tiêu khác nhau có thể giúp cho nhà nghiên cứu quyết định nghiên cứu định tính hay định lượng.

dinh tinh vs dinh luong

Định tính vs định lượng

Để định hướng cho những nghiên cứu là định tính hay định lượng đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải mất nhiều thời gian, công sức để hiểu được sự khác nhau về phương pháp thực hiện và nhận ra những bổ sung lẫn nhau của nghiên cứu định tính và định lượng

1text 1 1

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.