Hàm TRANSPOSE Trong Excel Và Google Sheets

0

Hàm TRANSPOSE trong Excel “lật” hướng của một phạm vi hoặc mảng nhất định: TRANSPOSE lật một phạm vi dọc thành một phạm vi ngang và lật một phạm vi ngang thành một phạm vi dọc. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm TRANSPOSE trong Excel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi!

Hàm TRANSPOSE trong Excel 2019, Excel 365

Cú pháp hàm TRANSPOSE trong Excel

 =TRANSPOSE(array)

Trong đó:

  • array – Một mảng hay một dải ô bạn muốn “lật”

Cách sử dụng hàm TRANSPOSE trong Excel

Hàm TRANSPOSE chuyển đổi một dải ô dọc thành một dải ô ngang hoặc một dải ô ngang thành một dải ô dọc. Nói cách khác, TRANSPOSE “lật” hướng của một dải ô hoặc mảng nhất định:

  • Khi được cung cấp một phạm vi dọc, TRANSPOSE sẽ chuyển đổi nó thành một phạm vi ngang
  • Khi được cung cấp một phạm vi ngang, TRANSPOSE sẽ chuyển đổi nó thành một phạm vi dọc

Khi mảng được hoán vị, hàng đầu tiên trở thành cột đầu tiên của mảng mới, hàng thứ hai trở thành cột thứ hai của mảng mới, hàng thứ ba trở thành cột thứ ba của mảng mới, v.v.

Ví dụ:

ham transpose trong excel 1

Công thức ở ô I5 và F12 là:

=TRANSPOSE(B5:F6) // Chuyển ngang thành dọc
=TRANSPOSE(B12:C16) // Chuyển dọc thành ngang

Hàm TRANSPOSE trong Excel 2016

Cách sử dụng hàm TRANSPOSE trong Excel 2016 tương tự Excel 2019, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên.

Hàm TRANSPOSE trong Excel 2013

Cách sử dụng hàm TRANSPOSE trong Excel 2013 tương tự Excel 2019, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên.

Hàm TRANSPOSE trong Excel 2010

Cách sử dụng hàm TRANSPOSE trong Excel 2010 tương tự Excel 2019, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên.

Hàm TRANSPOSE trong Excel 2007

Cách sử dụng hàm TRANSPOSE trong Excel 2007 tương tự Excel 2019, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên.

Hàm TRANSPOSE trong Excel 2003

Cách sử dụng hàm TRANSPOSE trong Excel 2003 tương tự Excel 2019, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên.

Hàm TRANSPOSE trong Google Sheets

Cách sử dụng hàm TRANSPOSE trong Google Sheets  tương tự Excel 2019, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên.

Lời kết

Bài viết này mình đã giới thiệu với các bạn các cách sử dụng thông dụng của hàm TRANSPOSE trong Excel và những điểm lưu ý khi sử dụng hàm này. Mong là bài viết này sẽ hữu ích với các bạn trong công việc và học tập.

Tất cả kiến thức mình chia sẻ đều thông qua quá trình học hỏi và thực hành của mình nên nếu có thiếu sót mong các bạn bỏ qua. Mọi ý kiến thắc mắc hay đóng góp về bài viết đều đáng giá với mình, các bạn có thể để lại bên dưới phần bình luận!

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! Chúc các bạn thành công!

File sử dụng trong bài viết: nhom-ham-tracuu-trong-excel.xlsx.

5/5 - (13 votes)

Leave A Reply

Your email address will not be published.