Tìm hiểu về 3 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

0

Trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, công thức tính mức đóng BHTN mà người lao động được hưởng hằng tháng như sau: 

Mức lương hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60% 

 Trong đó:  

 – Nếu những tháng cuối  trước khi nghỉ việc, người lao động có thời gian bị gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì thời điểm 06 tháng tiếp theo để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là mức bình quân tiền lương của 06 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. đóng góp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. 

  – Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động  không lớn hơn 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và không quá 05 lần mức lương tối đa của mức lương tối thiểu  theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 

  Như vậy, để tính  đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động phải xác định được tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của thời gian ít nhất 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. 

 Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng  điều kiện gì?

 Theo quy định tại Mục 49 Luật Việc làm 2013, điều kiện để người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định cụ thể như sau:  

 Người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 mục 43 Luật việc làm 2013 được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:  

 – Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau:  

 Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động trái pháp luật. 

  Hưởng lương hưu hàng tháng và trợ cấp mất sức lao động. 

 – Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp:  

 Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi kết thúc hợp đồng lao động xác định thời hạn/có thời hạn.  

 Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định  từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.  

 – Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.  

 – Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp:  

 Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;  

 Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;  

 Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;  

 Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;  

 Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;  

 Chết.  

 Dẫn chiếu đến quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 như sau:  

 Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

  1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: 
  2. a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; 
  3. b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; 
  4. c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?  

 Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như thế nào? Theo quy định tại khoản 2 mục 50 Luật Việc làm 2013 thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính như sau: 

 

 Mức, thời điểm và thời điểm nhận trợ cấp thất nghiệp 

 …  2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng  thêm 12 tháng thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp. được cộng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng  không quá 12 tháng.  Như vậy, số tháng  người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được quy đổi như sau: 

 

 – Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng  được trợ cấp 03 tháng. 

 – Sau đó cứ đóng  thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.  

 Dưới đây là bảng quy đổi thời gian tham gia đóng BHTN tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đủ điều kiện như sau:

 

Số tháng đóng BHTNSố tháng nhận TCTN
Dưới 12 tháng0 tháng
Từ đủ 12 tháng – dưới 48 tháng3 tháng
Từ đủ 48 tháng – dưới 60 tháng4 tháng
Từ đủ 60 tháng – dưới 72 tháng5 tháng
….cứ đóng đủ 12 tháng……thêm 1 tháng…
Từ đủ 154 tháng – dưới 166 tháng12 tháng
Từ 166 tháng trở lên12 tháng

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.