A Number Of là gì

0

A Number Of là gì ? Cách sử dụng A number of trong tiếng Anh

Khi học tiếng Anh cơ bản, bất cứ ai cũng sẽ gặp cụm từ dễ bị nhầm lần. Nhất là 2 trường hợp là “A number of” và “the number of”. Bài viết này sẽ giúp bạn học tốt hơn về cách chia động từ trong tiếng Anh.

The number of và a number of là gì ?

The number of là danh từ được dùng để nói về số lượng.The number of thường đi với danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi thứ 3 số ít.

A number of cũng là danh từ được dùng khi muốn nói có một vài người hoặc một vài thứ gì đó. Nhưng A number of thường đi với danh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều.

A Number Of là gì

Ví dụ về cách sử dụng the number of

+ The number of people we need to here is ten.

– Số người chúng tôi cần ở đây là 10.

+ The number of people lined up for tickets was four hundred.

– Số người xếp hàng là 400 người.

+ There are a number of important announcements in the bulletin.

– Có một số thông báo quan trọng trong bản tin.

+ Here is the number of milk shakes you requested.

– Đây là số sữa lắc bạn yêu cầu.

Ví dụ về cách sử dụng A number of

+ A number of people are writing about this subject.

– Vài người đang viết chủ đề này

+ A number of suggestions were made.

– Một số gợi ý đã được đưa ra.

Cấu trúc a number of và hướng dẫn cách sử dụng

Cấu trúc The number of

Cấu trúc: The number of + plural noun + singular verb…

Cách sử dụng The number of

Sử dụng “The number of +noun” thì tùy theo nghĩa của câu. Nghĩa là chỉ số lượng thì động từ đi kèm sẽ chia theo số ít.

Một số ví dụ cách dùng the number of

– The number of days in a week is 7.

Số ngày trong một tuần là bảy.

– The number of people, who have lost their job, is quite big.

Số lượng người mất việc làm là rất nhiều.

– The number of residents in this city is quite small.

Số cư dân ở thành phố này khá ít.

Cấu trúc A number of

Cấu trúc: A number of + plural noun + plural verb

Cách sử dụng của A number of

A number of : Được dùng khi muốn nói có một vài người hoặc một vài thứ gì đó. Thường đi với danh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều.

Một số ví dụ cách dùng A number of

A number of hours have passed.

Một vài giờ đồng hồ đã trôi qua.

-A number of sheep are eating grass.

Một vài con cừu đang ăn cỏ.

– A number of people have lost their job.

Có một người đã mất việc làm.

– A number of students are going to the class.

Một số sinh viên đang đi đến lớp học.

– A number of applicants have already been interviewed.

Một số ứng viên đã được phỏng vấn.

– Some/Several students are going to go to the class picnic.

hoặc là:

A number of students are going to go to the class picnic.

Một số sinh viên sẽ đi buổi dã ngoại của lớp. Bài viết trên đây mình đã chia sẻ cho bạn một số kiến thức. Cấu trúc và cách dùng the number of, A number of trong trường hợp nào cho đúng. Chúc các bạn thành công và đừng quên truy cập thường xuyên để học bài mới nhé !

Rate this post

Leave A Reply

Your email address will not be published.